Adjectivul. Gradele de comparație ale adjectivului. Locuțiuni adjectivale – Evaluarea Națională

Clasificarea adjectivelor. Locuțiuni adjectivale

Funcțiile sintactice ale adjectivului. Cazurile adjectivului

Partea de vorbire care arată însușirea unui obiect, unei ființe, unui fenomen al naturii, se numește adjectiv.

Adjectivul se acordă în gen, număr și caz, cu substantivul pe care îl determină.

Clasificarea adjectivelor

Adjectivele se clasifică după mai multe criterii, astfel:

 • după flexiune
 • după proveniență
 • după structură

Adjectivele, după flexiune, sunt:

 • variabile (își schimbă forma), ex: frumos – frumoasă.
 • invariabile (cu aceeași formă, indiferent de gen, număr sau caz), ex: maro, gri, etc.

Adjectivele, după proveniență, sunt provenite prin conversiune (determinative), astfel:

 • gerunziale: ex: valuri spumegânde, etc
 • numerale: ex: recompense înzecite, etc
 • participale: revistă răsfoită, etc.
 • pronominale:
  • interogative – ex: casa mea, etc.
  • demonstrative – ex: caietul acesta, etc.
  • de întărire – ex: copilul însuși, etc.
  • relative – ex: Am aflat informațiile utile.
  • negative – ex:nici un copil, etc
  • posesive – ex: caietul meu, etc
  • nehotărât – ex: altă cale, etc..

Adjectivele, după structură, sunt:

 • simple (alcătuite dintr-o singură parte de vorbire) – ex: mare, frumos, urât, gras, greu, etc.
 • compuse (alcătuite din două sau mai multe părți de vorbire, prin sudare, alăturate, abreviate, etc.) – ex: verde închis, cumsecade, răuvoitor, etc.

Avem și adjective formate cu ajutorul prefixelor și sufixelor – ex : neatent, nedrept, lemnos, auriu, românesc, etc.

Gradele de comparație ale adjectivului

Adjectivele au anumite grade de comparație, dar avem și adjective fără grade de comparație, ca de exemplu: superior, optim, mort, viu, etc.

Gradele de acomparație ale adjectivului, sunt:

 • pozitiv – ex: mic, mare
 • superlativ :
  • relativ : de superioritate ( cel mai mic) și de inferioritate ( mai puțin mic)
  • absolut:ex: foarte mic…
 • comparativ:
  • de superioritate: mai mic…
  • de egalitate: la fel de mic…
  • de inferioritate: mai mic…

Locuțiuni adjectivale

Locuțiunile adjectivale sunt grupuri de cuvinte care se comportă din punct de vedere gramatical ca un adjectiv, care pot avea grade de comparație. Atunci când sunt formate din substantive însoțite de prepoziții devin atribute substantivale. Exemple: ca lumea (prepoziție plu substantiv), de dulce (prep. plus adjectiv substantivat), bătător la ochi, de pomină,fără gust, etc.

Funcțiile sintactice ale adjectivului

În propoziție, adjectivul poate fi:

 • atribut adjectival – ex: Regele a spus că-i plac soldații de ispravă.
 • nume predicativ – ex: Directorul este om cu judecată.

Cazurile adjectivului

Adjectivul are același gen ,număr și caz cu substantivul pe care îl determină.

Când adjectivul se află înaintea substantivului, el apare sub formă articulată, dar articolul este al substantivului – ex: mica casă – casa mică. Dacă articolul care însoțește substantivul este nehotărât, atunci articolul nehotărât este așezat înaintea adjectivuluiex: o mică casă – o casă mică.

Forma articolului arată cazul adjectivului:

 • N. – mica casă – o mică casă
 • Ac. – mica casă – o mică casă
 • D. – micuței case – unei mici case
 • G. – (a, al, ai, ale) micuței case – (a, al, ai, ale) unei micuțe case.

Atributul exprimat prin substantiv, se numește atribut adjectival.