ardeți-mă, arde-ți-mă sau ardețimă ? – Cum este corect ?

Propozițiile sunt următoarele:
1. Ana are mere.
2. Maria are pere, gutui și caise.
3. Cina cea de taină este vineri.

Rolul propoziției este de a informa despre un eveniment sau o situație specifică.