Arta poetică

Arta poetică (ars poetica) – definitie

Arta poetică (ars poetica) este opera literară care exprimă crezul poetic, scriitorul prezintă rolul poetului în societate și menirea poeziei folosind diferite mijloace artistice, ne oferă date despre cum se creează poezia și este o specie a genului liric, în versuri.

Poetica – este un text teoretic în proză.

Prima poetică a fost scrisă de Aristotel în anul 330 î.H, bazându-se pe conceptul de mimesis („arta-imitare a naturii„).

Tipuri de arte poetice

 • Artele poetice sunt de două tipuri:
  • arte poetice clasice – care definesc cum este poezia
  • arte poetice moderne – care definesc care este relația poet-creație-lume.

Limbajul poetic este redat prin expresivitate, ambiguitate și reflexivitate.

Expresivitatea – reprezintă utilizarea figurilor de stil care au menirea de a înfrumuseța textul.

Ambiguitatea – reprezintă cuvinte cheie, cu anumită sugestie (simboluri).

Reflexivitatea – este dată de folosirea persoanei I.

Trăsăturile caracteristice ale artei poetice

 • Trăsăturile caracteristice ale artei poetice sunt:
  • prezintă procesul de creație, de naștere a poeziei
  • prezintă rolul poetului și a poeziei în societate
  • estetica urâtului.

Prima artă poetică în antichitate a fost opera scrisă de poetul Horațiu numită Epistola către Pisoni.

Redactarea unui text de argumentare a unei opere de apartenență la arta poetică

Redactarea unui text de argumentare a unei opere de apartenență la arta poetică

Se formulează ipoteza, se prezintă definiția artei poetice, apoi câteva date despre autorul artei poetice și se identifică mijloacele poetice folosite.

În primul argument se prezintă ipostaza de creator a eului liric, semnificația titlului, tema operei, motivele literare. Se dau exemple de secvențe artistice din text.

În al doilea argument se prezintă structura poeziei, se arată rolul poetului și crezul poetic al acestuia referitor la creația sa.

La final se formulează concluzia prin reluarea ipotezei și a datelor prezentate în cele două argumente care justifică faptul că opera respectivă este o artă poetică.