Articolul – Tipuri de articole -Evaluarea Națională

Articolul. Tipuri de articole – Gramatică

Tipurile de articole în cele cinci cazuri gramaticale

Articolul este partea de vorbire flexibilă, care însoțește un substantiv, ne arată în ce măsură obiectul denumit de acesta ne este cunoscut, este un instrument gramatical care ajută la determinarea cazurilor gramaticale și în cazul schimbării valorii gramaticale.

Tipurile de articole

Articolul se clasifică, astfel:

 • articolul hotărât
 • articolul posesiv genitival
 • articolul demonstrativ adjectival
 • articolul nehotărât

Tipurile de articole în cele cinci cazuri gramaticale

Articolul hotărât enclitic, ne arată în ce măsură vorbitorii cunosc obiectul denumit, este așezat la sfârșitul substantivului.

Articolul hotărât are genul, numărul și cazul substantivului pe care îl însoțește. Articolul hotărât este enclitic (așezat la sfârșitul substantivului) sau proclitic (așezat înaintea substantivului).

Articolul hotărât eclitic, are următoarele forme:

 • Cazul N., Ac. feminin, singular și plural: floare – floarea, stea – steaua flori – florile, stele – stelele,etc.
 • Cazul N., Ac. masculin, singular și plural: cățel – cățelul, fluture – fluturele căței – cățeii, fluturi – fluturii,etc.
 • Cazul N., Ac. neutru singular și plural: avion – avionul, creion – creionul avioane – avioanele, creioane – creioanele, etc.
 • Cazurile D. și G., feminin singular și plural: floare – floarei, stea – stelei flori – florilor, stele – stelelor, etc.
 • Cazurile D. și G., masculin singular și plural: cățel – cățelului, fluture – fluturelui căței – cățeilor, fluturi – fluturilor, etc.
 • Cazurile D. și G. neutru singular și plural: avion – avionului, creion – creionului avioane – avioanelor, creioane – creioanelor, etc.

Articolul hotărât proclitic, ne arată în ce măsură vorbitorii cunosc obiectul denumit ,îl întâlnim în cazurile D. și G., atunci când articolul este așezat înaintea substantivului.

De ex: articolul hotărât lui, în situațiile următoare:

 • lunile anului: lui august, lui mai, lui decembrie,
 • numelor de persoane care nu se termină în -a: lui Marin, lui Carmen, lui Mihai, lui Ingrid,
 • înaintea numeralelor – vara lui 2006, toamna lui 2020,
 • și în situațiile: lui moș Ion, lui nea’ Mărin, etc.

Articolul posesiv genitival, leagă un substantiv în cazul Genitiv de cuvântul determinat, are genul și numărul în acord cu obiectul posedat.

Articolul posesiv genitival:

 • feminin, singular și plural: a, ale
 • masculin, singular și plural: al, ai.

Articolul posesiv genitival intră in alcătuire pronumelui posesiv (ex: ale mele, ai mei, etc) și a numeralelor ordinale( a doua, a treia, etc.).
Exemple:
Ai mei părinți, sunt generoși.
Maria este a doua la învățătură.

Articolul demonstrativ adjectival, însoțește un adjectiv sau un numeral făcând legătura cu substantivul pe care il determină, intră in structura gradului superlativ relativ și preia genul, cazul și numărul substantivului determinat de adjectiv.

Formele articolului demonstrativ adjectival:

 • în N. și Ac., masculin și feminin (sg. și pl.) – celcei ceacele
 • în D. și G., feminin și masculin (sg. și pl.) – celeicelor celuicelor.

Articolul nehotărât, este întotdeauna proclitic( așezat înaintea substantivului), prezintă individualitatea obiectului denumit.

Formele articolului nehotărât:

 • în N. și Ac., feminin, masculin, sg. și pl. – o, niște un, niște
 • în D. și G., feminin și masculin, sg. și pl. – unei, unor unui, unor.