călcați-mă, călca-ți-mă sau călcațimă ? – Cum este corect ?

Cuvântul corect este „călcați-mă”. Cratima se folosește pentru a lega un verb de un pronume. Exemple de folosire corectă a cratimei sunt: „Vă rog, călcați-mă” sau „Nu vreau să mă calcați”. Folosirea corectă a cratimei în limba română este importantă pentru evitarea ambiguității, respectarea normelor gramaticale și o comunicare clară și profesionistă. De asemenea, este important să scriem corect în limba română pentru promovarea calității limbii, evitarea judecăților negative și dezvoltarea abilităților de comunicare.