cântăreațo sau cântăreaț-o ? Când și cum se scrie corect ?

În limba română, corecta variantă de scriere este „cântăreațo”. Folosirea corectă a cratimei este importantă pentru a transmite sensul corect al unui cuvânt sau al unei propoziții. Aceasta ajută la claritatea și coerenta textului, respectând în același timp normele gramaticii românești. Scrierea corectă în limba română ne ajută să fim înțeleși corect, demonstrează profesionalism și menține standardul limbii române.