capabilule sau capabilu-le ? Când și cum se scrie corect ?

Rezumat:

I. Cuvintele “capabilule” și “capabilu-le”
– Forma corectă este “capabilule”, fără cratimă
– “Capabilule” este o formă de adresare în cazul vocativ, specifică substantivelor și adjectivelor masculine cu terminația “ule”
– Exemple de folosire corectă: “Sunt încântat să te cunosc, capabilule.”

II. Importanța folosirii cratimei în limba română
– Oferă claritate și precizie textului scris
– Evită confuziile de înțeles
– Ajută la transmiterea corectă a mesajului
– Respectarea regulilor gramaticale demonstrează profesionalism și rigurozitate în exprimare

III. Importanța scrierii corecte în limba română
– Asigură comunicarea eficientă și coerentă cu ceilalți
– Reflectă respectul pentru limba română și imaginea noastră ca vorbitori ai acesteia
– Evită interpretările greșite sau ambiguitățile în textul scris

În concluzie, scrierea corectă a cuvintelor și folosirea adecvată a cratimei sunt esențiale pentru o comunicare clară și precisă în limba română. Respectarea regulilor gramaticale și a normelor limbii ne ajută să ne exprimăm în mod eficient și demonstrează competență lingvistică. Nu subestimați importanța acestor aspecte, deoarece ele pot face diferența în comunicarea noastră.