captivanto sau captivant-o ? Când și cum se scrie corect ?

Captivanto sau captivant-o? Aceasta este o întrebare frecventă în limba română. Răspunsul corect este “captivanto”, fără cratimă. Utilizarea corectă a gramaticii este importantă pentru a evita ambiguitățile. Scrierea corectă în limba română are beneficii multiple, cum ar fi transmiterea efectivă a mesajului și dezvoltarea vocabularului și a abilităților de exprimare. Prin urmare, acordarea atenției regulilor gramaticale și dezvoltarea abilităților de scriere corectă sunt importante.