Caracterizare Apostol Bologa – Bac

Pădurea Spânzuraților – de Liviu Rebreanu > Caracterizare Apostol Bologa

Apostol Bologa este personajul principal din opera literară „Pădurea Spânzuraților” de Liviu Rebreanu. Personajul „Apostol Bologa” întruchipează în această operă tipul intelectualului care trăiește o dramă de conștiință. Personajul apare în operă în trei ipostaze, ipostaza de cetățean, ipostaza de român, ipostaza de om. Este fiul avocatului Iosif Bologa, care l-a educat în spirit patriotic „Ca bărbat să-ți faci datoria și să nu uiți niciodată că ești român” și al Mariei, o femeie credincioasă care și-a educat copilul în spiritul religios, dorindu-și ca fiul său să urmeze calea preoției. Apostol Bologa fiind rezultatul unei educații contradictorii și de aici și conflictul său interior dintre datoria de cetățean și cea de om.

Ca statut social, Apostol Bologa este un tânăr intelectual român cu o situație materială destul de bună, un român din Transilvania care participă la evenimentele tragice din Primul Război Mondial, Transilvania fiind integrată atunci în Imperiul Austro-Ungar. Apostol Bologa este fiul avocatului Iosif Bologa, care îi impune acestuia o educație patriotică și al Mariei, o femeie credincioasă, care îl crește după principii religioase, dorind ca acesta să urmeze calea preoției, așadar primește o educație solidă dar contradictorie.

Din punct de vedere al statutului moral, Apostol Bologa este un bărbat inteligent, patriot, hotărât, gânditor, blând, romantic, cu credință în Dumnezeu, valorile morale creștine și patriotice fiind primordiale în viața tânărului intelectual.

În ceea ce privește statutul psihologic, Apostol Bologa este omul intelectual, filosof, care trăiește o criză de conștiință datorată educației contradictorii primite, neconcordanței dintre principiile morale creștine și patriotice în care a fost crescut și realitatea pe care o trăiește în război, fapt ce duce la conflictul său interior cauzat de datoria de militar (ofițer), pe de-o parte și de sentimentul său de apartenență la poporul român, pe de altă parte „ ca bărbat să-ți faci datoria și să nu uiți niciodată că ești român”.

Ca statut fizic, Apostol Bologa este un tânăr inteligent, o fire blândă și reflexivă, cu „ochii albaștrii și adânciți” , portret prezentat de către narator „acuma era aproape de douăzeci de ani, înăltuț, foarte zvelt, cu o frunte albă foarte frământată de gânduri, cu părul castaniu, lung și dat pe spate, având ceva din înfățișarea tinerilor de la începutul secolului trecut, gata să moară pentru un dor…”.

Modalități de caracterizare

Personajul „Apostol Bologa” este caracterizat prin caracterizare directă cât și prin caracterizare indirectă, autoanaliză, introspecție psihologică și autointrospecție.

Caracterizarea directă se face prin autocaractrizare „eu însumi deși sunt o fire excesiv de șovăitoare, de data aceasta am conștiința pe deplin împăcată, absolut pe deplin”, de către narator „Bologa se făcu roșu de luare-aminte și privirea i se lipi pe fața comandantului”, de comentariile naratoriale „războiul a luat locul de frunte în concepțiile lui de viață”, de către alte personaje, comandantul ceh Otto Klapka„ ești o inimă de aur, Bologa”, afirmațiile profesorului de la colegiul studențesc din Budapesta „Bologa e un tânăr tipic generației sale, care caută ceva afară de sufletul omului, un Dumnezeu științific, lipsit de taine”, Gross îl consideră un șovinist român, etc.

Caracterizarea indirectă reiese din propriile gânduri, reflecții, autoanaliză, limbaj, flash-back, faptele sale,auto introspecție, etc.

 • De exemplu:
  • din autoanaliză sau monologul interior „Am pierdut pe Dumnezeu”,
  • din reflecțiile personajului, „Viața omului nu este în afară ci înăuntru în suflet”, „Prin iubire cunoști pe Dumnezeu și te înalți până la ceruri”,
  • din flash-back, gândurile din perioada copilăriei, când era plin de credință în Dumnezeu „inima și-a oprit bătăile, iar ochii i s-au umplut de o luire stranie bolnavă, în vreme ce sufletul era plin de fericire…”,
  • din faptele sale eroice, atunci când sparge reflectorul rusesc și este decorat și cu „onoarea să fac parte din Curtea Marțială’
  • din auto introspecție, mărturisirea făcută de Bologa generalului Karg „s-a prăbușit o lume”, „să nu facă niciodată inima ce nu vrea creierul și nici creierul să nu facă ce sfâșie inima”.

Concluzia
În concluzie, personajul „Apostol Bologa” este tiparul intelectualului pasionat de absolut, este personajul care moare ca un erou din dragoste pentru poporul român și pentru libertate, viața sa fiind trăită după valorile morale creștine și patriotice.