Caracterizarea personajelor

Caracterizarea este modul prin care autorul unei opere literare prezintă și evidențiază trăsăturile morale și fizice care definesc eroul textului literar.

Modalități de caracterizare a personajelor :

 • Caracterizarea directă
  • Autorul prezintă direct trăsăturile definitorii ale personajului.
  • Poate fi realizată:
   • de narator prin comentarii explicite privind aspectul fizic și moral.
   • de un alt personaj
   • de către personajul în cauză (autocaracterizare)
  • Se realizează prin descriere/monolog.
 • Caracterizarea indirectă
  • Trăsăturile personajului reies din comportamentul său, din modul în care acesta se exprimă, din vestimentație, din relațiile sale cu alte personaje, din numele sau.
  • Se realizează prin narațiune/dialog.

Cum se realizează caracterizarea unui personaj literar

 1. Introducere
  1. Prezentarea personajului – Se începe cu prezentarea personajului, cine este și ce loc ocupă în operă sau în fragmentul dat, dacă este personaj principal sau secundar, etc. Se arată și în ce împrejurare este prezentat.
 2. Cuprins
  1. Prezentarea trăsăturilor fizice și a trăsăturilor morale ale personajului Pentru trăsăturile fizice, prin caracterizare directa, personajului i se face un portret fizic pentru care folosim secventele din text care surprind elementele ale acestui portret .

   În cazul în care în text nu există trăsături fizice ale personajului, menționam acest lucru.

   Trecem apoi la trăsăturile morale, acestea se pot prezenta atât prin caracterizarea directă cât și prin caracterizarea indirectă.
  2. Caracterizarea directă – se poate face de către narator, de către alte personaje sau de personajul însăși( autocaracterizare), sunt acele trăsături pe care le putem marca cu ușurința în text.
  3. Caracterizarea indirectă – se face prin limbaj, relația cu alte personaje, comportament, prin deducerea din mediul în care trăiește, vestimentația pe care o poartă și numele pe care acesta îl are. Această caracterizare se face prin deducere neputându-se remarca cu ușurința în text.

   (De reținut: În prezentarea ambelor caracterizări se prezintă secvențe(citate) semnificative din text.)
 3. Încheiere
  1. Opinie personala despre personaj – Putem face prezentarea personajului într-un anumit tip moral sau daca se aseamănă cu alte personaje. Încheiem formulând o opinie personală despre personaj. 

Alte lucruri importante de luat in considerent:

 • Redactarea textului – Textul se redactează de obicei în minimum 150 de cuvinte, având un conținut adecvat prin folosirea celor trei alineate cel puțin.
 • Atenție! – nu este un text argumentativ, nu folosim conectori argumentativi și nu prezentăm o concluzie.

Pași de urmat în redactarea eseului:

 1. încadrarea operei într-un curent literar;
 2. se precizează tema operei;
 3. se prezintă elemente de structură ale operei(titlul, relația incipit/final);
 4. prezentarea statutului social, psihologic, moral al personajului ales din opera dată;
 5. prezentarea a patru elemente de structură, de compoziție și de limbaj ale operei date, semnificative în construirea personajului ales;
 6. prezentarea a două trăsături ale personajului ales si ilustrate în două secvențe relevante;
 7. susținerea unei opinii personale despre modul în care tema operei se reflectă în construcția personajului.

Model caracterizare personaje BAC

Îți poate fi foarte util și acest model de caracterizare personaje.