câștig-o sau câștigo ? – Cum este corect ?

Câștig-o sau câștigo? Care este corect?

Varianta corectă este “câștig-o”. Se folosește cratima pentru a lega verbul “câștig” de pronumele personal “-o”. Este important să folosim cratima corect în limba română pentru a evita confuziile și pentru a transmite mesajul dorit în mod clar și precis. De asemenea, este esențial să știm să scriem corect în limba română pentru a comunica eficient și a ne evidenția competențele lingvistice.