Categorii semantice – Evaluarea Națională

Categorii semantice

Semantica – este ramura lingvisticii care se ocupă cu studiul sensurilor cuvintelor și a evoluției acestor sensuri.

Câmpul semantic – este reprezentat de ansamblul de cuvinte aflate într-o strânsă legătură de sens..

Exemple: casă, vilă,bloc,castel, colibă, cămin, etc.

Sensul lexical – reprezintă înțelesul cuvântului

Sensul gramatical – reprezintă valoarea morfologică și sintactică a cuvântului.

Categorii semantice

Categoriile semantice sunt proprietăți și relații semantice esențiale între cuvinte.

Clasificarea categoriilor semantice:

 • Sinonimele
 • Antonimele
 • Omonimele
 • Omografele
 • Omofonele
 • Cuvintele monosemantice
 • Cuvintele polisemantice
 • Paronimele
 • Pleonasmele

Sinonimele – sunt cuvinte cu formă diferită dar înțelesuri asemănătoare sau identice.

Sensurile sinonimelor se stabilesc astfel:

 • să se țină cont de context, în text
 • să aparțină aceleași clase morfologice
 • să se poată înlocui unele cu altele fără a schimba sensul cuvântului.

Sinonimia poate de trei feluri:

 • sinonimia lexicală ( între două cuvinte) : a alerga- a fugi
 • sinonimia frazeologică (între două expresii) : a fugi mâncând pământul -a-și lua picioarele la spinare
 • sinonimia lexico- frazeologică (între un cuvânt și o expresie) : a fugi- a o tuli .

Seria sinonimică este dată de toate sinonimele unui cuvânt.

Exemple: a vorbi, a spune, a comunica, a dialoga, a discuta, etc.

cioban – oier, păstor, baci, etc.

Antonimele – sunt cuvintele cu formă diferită dar cu înțelesuri opuse, care aparțin aceleași clase morfologice și se stabilesc contextual ( în text).

Antonimele pot fi următoarele părți de vorbire:

 • substantive: prieten – dușman, bucurie – tristețe
 • adjective: frumos – urât, bun – rău
 • verbe: a plânge – a râde, a afirma- a nega
 • adverbe: acum – atunci, sus – jos
 • pronume: tot – nimic
 • conjuncții: și – nici, etc.

Omonimele – sunt cuvintele cu aceeași formă dar cu sensuri complet diferite, pot fi aceeași parte de vorbire sau părți diferite.

Omonimele sunt obligatoriu și omofone( se pronunță la fel).

Exemple:rug (foc, mur), leu (monedă, animal), mai (luna mai, adverb), etc.

Omofonele – sunt cuvintele care se scriu diferit dar se pronunță la fel.

Exemple: sau / s-au, neam / ne-am, etc.

Omografele – sunt cuvintele care se scriu la fel dar se pronunță diferit, prin accent.

Exemple: haină – haină, mobilă- mobilă, etc.

Cuvintele monosemantice – sunt cuvintele cu un singur sens, de obicei aparțin domeniului tehnic și stiințific.

Exemple: teoremă, axiomă, radio, electrocardiogramă, bisturiu, infract, etc.

Cuvintele polisemantice – sunt cuvintele care au mai multe sensuri datorită utilizării lor în contexte variate.

Exemple: zboară – Porumbelul zboară./ Avionul zboară de la Cluj la București./ Îi zboară mintea (gândul).

Paronimele – sunt cuvintele care au forma asemănătoare, dar diferă un sunet sau mai multe (confuzii paranomice).

Exemple: adapta – adopta, arbitrar – arbitral, scară – scală, temporar – temporal, etc.

Pleonasmele – sunt greșeli gramaticale, care rezidă din alăturarea unor termeni cu același sens.

Exemple: copilaș micuț, babă bătrână, etc.