cere-o sau cereo ? – Cum este corect ?

Forma corectă este “cere-o”, iar forma “cereo” nu există în limba română. Cratima trebuie folosită pentru a evita ambiguitățile și a asigura claritatea în comunicare. Scrierea corectă în limba română este importantă pentru o comunicare eficientă, profesionalism și respect față de limbă și față de ceilalți vorbitori.