citește-o sau citeșteo ? – Cum este corect ?

Citarea corectă în română a expresiei “citește-o” este esențială pentru comunicarea clară și coerentă. Folosirea cratimei între verb și pronumele personal este o regulă gramaticală importantă, care ajută la evitarea ambiguității și la transmiterea înțelesului corect al propozițiilor. Scrierea corectă în limba română demonstrează profesionalism, încredere și respect față de propria cultură și identitate.