ciudato sau ciudat-o ? Când și cum se scrie corect ?

Rezumat structurat pe secțiuni:

I. Introducere
– Importanța cunoașterii regulilor gramaticii pentru scrierea corectă a cuvintelor în limba română
– Confuzia în scrierea corectă a cuvântului “ciudato”

II. Varianta corectă și varianta greșită
– Forma corectă: “ciudat-o”
– Forma greșită: “ciudato”

III. Exemple de propoziții cu forma corectă “ciudat-o”
– Explicații despre cratimă și sensul precis adus de varianta corectă

IV. Importanța aplicării regulilor gramaticii
– Motive pentru stăpânirea arta cratimei
– Evitarea ambiguităților
– Respectarea normelor gramaticale
– Arătarea competenței lingvistice

V. Concluzie
– Încheiere despre importanța cunoașterii și aplicării regulilor gramaticii limbii române
– Forma corectă a cuvântului “ciudato”: “ciudat-o” în cazul verburilor legate de pronume
– Finalizare cu apelul la învățarea și practicarea scrierii corecte în limba română