Clasificarea verbului. Verbe predicative. Verbe nepredicative (auxiliare și copulative).Verbe tranzitive și verbe intranzitive -Evaluarea Națională

Clasificarea Verbului. Verbe predicative. Verbe nepredicative (auxiliare și copulative) – Gramatică

Verbe tranzitive și verbe intranzitive

Verbe personale și verbe impersonale

Verbe predicative și verbe nepredicative

Verbele predicative – sunt verbele care pot forma singure predicatul verbal în propoziție atunci când sunt la modurile: indicativ, conjunctiv, condițional-optativ sau imperativ și au înțeles de sine stătător. Aceste verbe sunt numeroase.

Exemple: a dormi, a citi, a dansa, etc.

Verbele nepredicative – sunt verbele care nu pot alcătui singure predicatul verbal în propoziție.

Verbele nepredicative sunt reprezentate de verbele copulative și de verbele auxiliare.

Verbele copulative – sunt verbele care nu au înțeles de sine stătător, dar care împreună cu un nume predicativ, formează predicatul nominal în propoziție.

Verbele copulative, sunt: a fi, a deveni, a se face, a părea, a rămâne, a însemna, a ajunge, a ieși.

Unele verbe, sunt și predicative și copulative, în funcție de contextul dat. De exemplu: verbul a fi este verb predicativ, când are următoarele sensuri: a se afla, a fi, a proveni din, a se întâmpla, a se petrece, a se duce, a hoinări, a trece,etc.

Verbul a fi este verb copulativ, atunci când formează predicatul împreună cu un nume predicativ. Exemple: Cerul este albastru.

Verbul a se face este verb copulativ, atunci când are sens de a deveni. Exemple: Garofița s-a făcut actriță.

Verbul a se face este verb predicativ, impersonal, atunci când are sensul de a visa. Exemple: Se făcea că sunt o contesă.

Verbele a iesi, a rămâne, a ajunge, sunt verbe predicative, atunci când arată mișcarea. Exemple: Maria a ieșit din casă. Bunica a rămas acasă. George a ajuns la bibliotecă.

Verbele a ieși, a rămâne, a ajunge, sunt verbe copulative, atunci când au sens de a deveni, deoarece au nevoie de un nume predicativ. Exemple: Cleopatra a ajuns soprană. Mihai a ieșit inginer. Bunicul a rămas tânăr (sufletește).

Verbele auxiliare – sunt verbele care ajută la formarea modurilor și timpurilor compuse, neputând să formeze singure predicatul și nu au înțeles de sine stătător.

Verbele auxiliare sunt: a fi, a avea, a vrea.

Verbul a fi, ca verb auxiliar:

Mod Indicativ – viitor anterior

 • eu voi fi citit
 • tu vei fi citit
 • el,ea va fi citit
 • noi vom fi citit
 • voi veți fi citit
 • ei, ele vor fi citit.

Modul Conjunctiv – timpul perfect

 • eu să fi citit
 • tu să fi citit
 • el, ea să fi citit
 • noi să fi citit
 • voi să fi citit
 • ei, ele să fi citit.

Modul Condițional-optativ – timpul perfect

 • eu aș fi citit
 • tu ai fi citit
 • el,ea ar fi citit
 • noi am fi citit
 • voi ați fi citit
 • ei, ele ar fi citit.

Verbul a fi, este folosit și în construcțiile pasive. Exemple: Gutuia a fost aleasă de Melania.

Verbul a avea, ca verb auxiliar:

Modul Indicativ – timpul perfect compus

 • eu am citit
 • tu ai citit
 • el, ea a citit
 • noi am citit
 • voi ați citit
 • ei, ele au citit.

Modul Condițional-optativ – timpul prezent

 • eu aș citi
 • tu ai citi
 • el, ea ar citi
 • noi am citi
 • voi ați citi
 • ei, ele ar citi.

Modul Condițional-optativ – timpul perfect

 • eu aș fi citit
 • tu ai fi citit
 • el, ea ar fi citit
 • noi am fi citit
 • voi ați fi citit
 • ei, ele ar fi citit.

Verbul a vrea, ca verb auxiliar:

Modul Indicativ – timpul viitor

 • eu voi citi
 • tu vei citi
 • el, ea va citi
 • noi vom citi
 • voi veți citi
 • ei, ele vor citi.

Modul Indicativ – timpul viitor anterior

 • eu voi fi citit
 • tu vei fi citit
 • el,ea va fi citit
 • noi vom fi citit
 • voi veți fi citit
 • ei, ele vor fi citit.

Verbe tranzitive și verbe intranzitive

Tranzitivitatea verbului – reprezintă proprietatea unui verb de a fi tranzitiv.

Verbul tranzitiv – este verbul a cărui acțiune se răsfrânge asupra unui obiect, acesta fiind construit cu ajutorul unui complement direct.

Exemple de verbe tranzitive: a deschide, a realiza, a aștepta, a întâlni, a povesti, a muta dulapul, a mâna animalele, etc.

Verbele tranzitive răspund la întrebările: pe cine?, ce?

Excepții de verbe tranzitive fără complement direct: citesc, scriu.

Verbele intranzitive – sunt verbele care nu se formează cu un complement direct.

Exemple de verbe intranzitive: a fi, a vorbi, a călători, a alerga, a pleca, a merge la autogară, a circula cu autobuzul, a aluneca brusc,etc.

Verbele intranzitive răspund la întrebările: cum?, unde?, când?

Verbe personale și verbe impersonale

Verbele personale – sunt verbele care admit un subiect cu care se acordă în persoană și număr și au forme de singular și plural pentru toate persoanele. Exemple: eu citesc, tu citești, el, ea citește, noi citim, voi citiți, ei, ele citesc.

Verbele impersonale – sunt verbele care au doar o singură formă, au formă doar pentru persoana a -III- a singular și nu admit un subiect.

Exemple de verbe întotdeauna impersonale:

 • cele care exprimă fenomene ale naturii (tună, plouă, ninge, burnițează, se înserează, apune, răsare, etc.)
 • cele care se referă la denumire de persoane: mă chiamă…
 • cele care se referă la o persoană printr-un compliment: îmi place, mă doare,etc.

Există și verbe personale care devin impersonale în funcție de context:

 • subiectul nu reprezintă o persoană: Îmi place literatura.
 • verbul a fi, în anumite construcții: mi-e sete, mi-e foame, e frig, era întuneric, e primăvară, etc.
 • verbe care sunt la diateza reflexivă: se spune, se zice, se spală, etc.