Compunerea cuvintelor – Evaluarea Națională

Compunerea cuvintelor

Compunerea este mijlocul intern de îmbogățire a vocabularului prin care se formează cuvinte noi, acest mijloc constă în unirea a două sau mai multe cuvinte.

De cele mai multe ori termenii din care se formează cuvinte noi prin compunere își pierd sensul pe care îl au ca și cuvânt independent.
Exemple: bineînțeles (adverb) – desigur
bine înțeles (adv. + part.) – priceput bine

Compunerea cuvintelor se realizează prin următoarele procedee :

  • alăturarea
  • unirea
  • subordonarea
  • cu ajutorul elementelor savante (prefixoide și sufixoide)
  • abrevierea.

Alăturarea. Unirea. Subordonarea. Compunerea cu prefixoide și sufixoide. Abrevierea

Alăturarea – acest procedeu se face cu ajutor cratimei și al blancului.
Exemple: câine -lup, Calea-Lactee, Marea Neagră, anglo- saxon, etc.

Unirea – se relizează prin contopire, sudură a două cuvinte independente care se scriu împreună astfel devenind o singură unitate lexicală (cuvânt), se articulează doar ultima parte a cuvântului rezultat.
Exemple: untdelemn, bunăvoință, fărădelege, etc.

Subordonarea – acest procedeul presupune subordonarea unui cuvânt la un alt cuvânt (depinde de celălalt).

Subordonarea este de mai multe feluri:

  • atributivă: în care avem două substantive, sau un substantiv sau o altă parte de vorbire, dar care sunt în cazuri diferite.Exemple: viță-de-vie(viță subs. în N., iar de-vie subs. în Ac.), floarea- soarelui (floarea subs. în N., iar soarelui subs. în G.).
  • completivă : papă-lapte, coate-goale, încurcă-lume,etc.
  • a adjectivelor: verde-turcuaz, galben-gălbui,etc.
  • a numeralelor: treizeci, patruzeci și doi,etc.

Compunerea cuvintelor cu ajutorul cuvintelor savante (prefixoide și sufixoide, prin contopire):
Exemple: autobiografie, Geofizică, hidrocentrală, biosferă, teleșcoală, ierbicid, francofil, etc.

Abrevierea – reprezintă procedeul de prescurtare al cuvintelor, reducerea unui cuvânt la una sau câteva litere.
Exemple: O = oxigen, C = grade Celsius
O.N.U = Organizația Națiunilor Unite
ș.a = și altele…,ș.a.m.d.= și așa mai departe, dvs= dumneavoastră, vol.= volum,etc.
I.L.Caragiale = Ion Luca Caragiale, etc.