confruntați-mă, confrunta-ți-mă sau confruntațimă ? – Cum este corect ?

Varianta corectă este „confruntați-mă”, adăugând pronumele reflexiv „mă” cu cratimă. Utilizarea corectă a cratimei este esențială pentru claritate în scrisul în limba română. Respectarea regulilor gramaticale arată profesionalism și respect față de limbă.