Conjuncția. Clasificarea conjuncțiilor – Evaluarea Națională

Conjuncția. Clasificarea conjuncțiilor – Gramatică

Conjuncții și locuțiuni conjuncționale coordonatoare. Conjuncții și locuțiuni conjuncționale subordonatoare

Conjuncția – este parte de vorbire neflexibilă, care leagă în propoziție, două parți de propoziție de același fel (subiecte, atribute, complemente, nume predicative, etc.), iar în frază leagă două propoziții de același fel sau diferite.

Clasificarea conjuncțiilor

Clasificarea conjuncțiilor, se face după anumite criterii:

 • După formă:
  • conjuncții simple: ca, să, și, dar, sau, iar, etc.
  • conjuncții compuse: ca să, fiindcă, dar și, deoarece, deși, ci și, încât, așadar, etc.
  • Locuțiuni conjuncționale: prin urmare, în concluzie, la urma urmelor, numai că, pentru că, precum și, fără să, cu toate că, din cauză că,așa că, cu toate că, cel puțin să, ca nu cumva să, în timp ce, după cum, măcar de, etc
 • După rolul lor în enunț
  • conjuncții și locuțiuni conjuncționale coordonatoare (leagă două părți de propoziție de același fel, iar într-o frază, leagă două propoziții de același fel): și, sau, ori, dar. Exemple: Maria și Antonia aleargă spre parc. Dansează/ și pictează zilnic. (două propoziții principale)
  • conjuncții și locuțiuni conjuncționale subordonatoare (leagă o propoziție subordonată de un termen regent dintr-o altă propoziție).

Conjuncțiile și locuțiunile conjuncționale coordonatoare, se clasifică astfel:

 • concluzive
 • copulative
 • disjunctive
 • adversative.

Conjuncțiile și locuțiunile conjuncționale coordonatoare concluzive – ne arată un rezultat, o consecință sau o concluzie, la ceea ce s-a exprimat mai înainte. Exemple: așadar, vasăzică,, deci, carevasăzică, etc. Locuțiuni conjuncționale concluzive: în consecință, prin urmare, în concluzie, așa că, etc.

Conjuncțiile și locuțiunile conjuncționale coordonatoare copulative – arată asocierea. Exemple: nici, și, etc. Locuțiuni conjuncționale copulative: cum și, precum și, cât și, etc.

Conjuncțiile și locuțiunile conjuncționale coordonatoare disjunctive – arată excluderea sau alternanța unor acțiuni sau posibilități, etc. Exemple: fie, ori, sau, etc.

Conjuncții și locuțiuni conjuncționale coordonatoare adversative – arată opoziția între termenii pe care îi leagă. Exemple: ci, dar, iar, însă, etc. Locuțiuni conjuncționale cooedonatoare adversative: numai cât, numai că, etc.

Conjuncții și locuțiuni conjuncționale subordonatoare. Exemple: să, să, de, căci, în cât, dacă, deoarece, etc. Locuțiuni conjuncționale subordonatoare: din moment ce, cu toate să, fără să, din cauză că, din vreme ce, din pricină că, chiar dacă, etc.

Conjuncțiile conjuncționale subordonatoare, sunt:

 • circumstanțiale: ca, să, dacă, de, etc.
 • necircumstanțiale: căci, deoarece, cu toate că, chiar dacă, etc.

Conjuncții și locuțiuni conjuncționale subordonatoare specializate (introduc un anumit tip de propoziții subordonate):

 • temporale: îndată ce, abia ce, imediat ce,
 • concesive: măcar să, cu toate că, chiar dacă, chiar de, etc.
 • cauzale: deoarece, întrucât, din cauză că, din pricină că, din moment că, pentru că, etc.

Părți de vorbire cu rol de conjuncții subordonatoare:

 • adjective și pronume pronominale relative, însoțite de prepoziții (uneori): care, cine, câți, câte, etc.
 • adverbe relative, însoțite uneori de prepoziții: unde, când, cum, etc.

Locuțiunile conjuncționale – sunt grupuri de cuvinte, cu înțeles unitar și valoare de conjuncție.