copiați-mă, copia-ți-mă sau copiațimă ? – Cum este corect ?

Există confuzii legate de forma corectă a verbului „a copia”. Regula este că se folosește forma „copiați-mă” când ne adresăm mai multor persoane și cerem să fim copiați, iar forma „copia-ți-mă” când ne referim la o singură persoană. Variantele „copiațimă”, „copia-țimă” sau „copiați-mă” sunt considerate greșite în limba română. Este important să utilizăm cratima corespunzător pentru a evita confuzia și a nu schimba înțelesul mesajului.