Corespondența dintre litere și sunete – Evaluarea Națională

Litere. Sunete. Vocale. Semivocale. Consoane

Fonetica – studiază sunetele sau fonele produse de aparatul fonator uman.

Sunetele sunt reproduse cu ajutorul vocii prin litere. Totalitatea literelor așezate într-o anumită ordine, formează alfabetul unei limbi.

Vocabularul unei limbi este format din cuvinte, cuvintele sunt formate din silabe, iar silabele sunt formate din sunete.

Alfabetul limbii române este format din 31 de litere: a, A (a), ă, Ă (ă), â, Â (î din a), b,B (be), c, C (ce), d, D (de), e, E (e), f, F (ef), g, G (ge), h, H ( ha/hî), i, I (i), î, Î (î), j, J (je/jî), k, K (ca), l, L (el), m, M (em), n, N (en), o, O (o), p, P (pe), q, Q (chiu), r, R (re/rî), s, S (es/sî), ș, Ș(șî/șe), t, T (tî/te), ț, Ț (țî), u, U (u), v, V (ve/vî), w, W (dublu ve), x, X (ics), y, Y (i grec), z, Z (ze/zî).

Vocale. Semivocale. Consoane

Sunetele care se rostesc fără ajutorul altor sunete și se aud mai intens se numesc vocale. Într-o silabă există obligatoriu o vocală și pot alcătui singure silabe. Acestea sunt: a, ă, e, i, î, o, u.

Semivocalele – sunt sunetele care se aseamănă cu vocalele, dar nu se pot rosti singure, se aud mai slab și nu pot forma singure silabe. Acestea sunt: e, i, o, u (ex:ouo, vocală, u, semivocală, iai, semivocală, a, vocală).

Consoanele – sunt sunetele care se rostesc cu ajutorul vocalelor și nu pot alcătui singure silabe. Acestea sunt: b, c, d, f, g,h, j, k, l, m, n, p, r, s, ș, t, ț, v, z.

Corespondența între litere și sunete

De obicei, există corespondență între sunete și litere, o literă reprezintă un sunet.

Exemple: masă (4 litere – 4 sunete), carte (5 litere – 5 sunete), etc.

Dar, există și unele excepții:

  • o literă poate reprezenta simultan două sunete. De exemplu: x (ks:sufix, prefix / gz: examen, exercițiu, exemplu). La singular(complex, fix), la plural (complecși, ficși).
  • Același sunet poate fi redat prin litere diferite: î (î – coborî, â – român, Brâncuși).
  • Prin două sau trei litere alăturate poate fi redat un singur sunet: ch și gh înainte de e sau i redau un singur sunet: chenar, ghimpe, aici e și i au valoare de sine stătătoare, iar h este literă ajutătoare care nu se pronunță. Grupurile de litere ce, ci, ge, gi, au valoarea unui singur sunet, e și i sunt litere ajutătoare :ciorbă, fragi, geam, etc Grupurile che, chi, ghe, ghi redau la fel un singur sunet, când e,i și h sunt litere ajutătoare : cheamă, unchi, gheață, unghi. etc.
  • aceeași literă poate reda două sunete diferite. Exemple: c și g, când nu sunt urmate de h,e ,i (car, cor, grabă, etc.) sau când sunt urmate de literele e, i (cine,cere, girafă, gem, etc.)