Cuvântul. Sensurile cuvântului – Evaluarea Națională

Cuvântul. Sensurile cuvântului. Câmpul semantic

Lingvistica. Lexicografia. Lexicologia

Lingvistica – este știința care studiază varietățile de limbaj natural și caracteristicile lor sau limba ca sistem comunicațional.

Lexicografia – este disciplina care se ocupă cu stabilirea normelor și metodelor de întocmire a dicționarelor (monolingve, bilingve, etimologice, explicative, etc).

Lexicologia – este disciplina lingvisticii care studiază sistemul lexical al limbii, studiază modul în care un cuvânt este organizat, cum funcționează și cum îmbogățește vocabularul.

Lexicologia – are trei ramuri:

  • morfonemia – studiază structura materială a cuvintelor
  • semantica – studiază sensul, semnificația și dinamica sensului unui cuvânt
  • etimologia – studiază originea și evoluția cuvintelor.

Lexicul -reprezintă cunoașterea solidă a aspectului lingvistic dintr-o limbă (clasificarea, relația dintre fraze, etc.).

Vocabularul – reprezintă totalitatea cuvintelor dintr-o limbă.

Cuvântul – este unitatea de bază a vocabularului.

Câmpul semantic – este reprezentat de ansamblul de cuvinte aflate într-o strânsă corelație de sens.

Exemple: arbore – rădăcină,trunchi,ramuri, frunze, muguri, etc.

Sensul cuvântului. Sensul lexical. Sensul gramatical

Sensul unui cuvânt se stabilește doar în context, fiind înțeles ca un enunț, un text sau ca o situație de comunicare.

Sensul lexical – cuprinde toate sensurile cuvântului ( fundamental, propriu, figurat).

Exemple: trup – corp al unei ființe

Sensul gramatical – reprezintă proprietățile și posibilitățile cuvântului în comunicare.

Exemple: (cu) trup – locuțiune adverbială, a fi trup (cu cineva) – expresie verbală

Sensul propriu (obișnuit) este de două feluri:

  • de bază
  • secundar.

Sensul propriu de bază – este ceea ce este specific în orice context.

Exemple: gură – cavitate bucală, picior – parte a corpului omenesc, braț – parte a corpului omenesc,etc.

Sensul propriu secundar – este rezultatul unei asemănări și depinde de context.

Exemple: gură de canal, piciorul podului, etc.

Sensul figurat – este sensul neobișnuit al unui cuvânt, reprezintă sensul cu valoare expresivă dat unui cuvânt pentru a forma o imagine poetică.

Exemple: gură de rai, primăvara sufletului, etc.

Sens conotativ – înseamnă că un cuvânt are mai multe sensuri.

Sens denotativ – înseamnă că cuvântul are un singur sens.