extindeți-mă, extinde-ți-mă sau extindețimă ? – Cum este corect ?

Rezumatul structurat ar putea fi următorul:

I. Introducere
– Răspunsul la întrebarea privind forma corectă a cuvântului “extindeți-mă”
– Importanța utilizării corecte a cratimei și a scrisului corect în limba română

II. Forma corectă: “extindeți-mă”
– Exemple de utilizare corectă a cuvântului “extindeți-mă”
– Explicația că cuvintele “extindețimă”, “extinde-țimă” și “extindeți-mă” nu sunt corecte

III. Importanța utilizării corecte a cratimei și a scrisului corect în limba română
– Claritate și evitarea ambiguității în exprimare
– Evitarea interpretărilor greșite și a erorilor
– Comunicare eficientă și transmisie clară a faptelor și emoțiilor
– Evitarea confuziei în comunicare
– Prestigiu și imagine bună în fața celorlalți

IV. Concluzie
– Reafirmarea formei corecte “extindeți-mă”
– Importanța atenției la utilizarea corectă a cratimei și a scrisului corect în limba română
– Încurajarea practicării utilizării corecte în scris și îmbunătățirea cunoașterii gramaticii limbii române.