fixați-mă, fixa-ți-mă sau fixațimă ? – Cum este corect ?

Varianta corectă este “fixați-mă”.