forțați-mă, forța-ți-mă sau forțațimă ? – Cum este corect ?

Limba română oferă multiple opțiuni de exprimare, însă în cazul cuvântului “forțați-mă” varianta corectă este “forțați-mă”. Utilizarea cratimei este importantă pentru o comunicare clară și corectă, reflectând respectul față de limba română și interlocutori.