Genul dramatic

Introducere

Genul dramatic cuprinde totalitatea operelor care au fost gândite și scrise pentru a fi reprezentate pe scena unui teatru. Opere care presupun o delimitare de timp și spațiu a acțiunii prezentate, acțiunea este declanșata de un conflict dramatic.

Operele dramatice se impart in acte (tablouri) și scene, acțiunea respectă momentele subiectului.

Replicile sunt precedate de numele personajelor care comunică în mod direct prin monolog și prin dialog.

Intervențiile autorului sunt numite intervenții scenice (didascalii), care apar în subsolul paginilor sau între paranteze, facând referire la acțiunea personajelor, la gesturi, la mimică, la decor.

Structura textului dramatic se prezintă astfel:

 • actul – subdiviziunea unei piese de teatru,in care se desfașoara un episod important al acțiunii
 • tabloul – subdiviziune a actului, formată din mai multe scene care se desfașoară în același decor
 • scena – subdiviziunea unui act (tablou) delimitată prin intrarea sau ieșirea unui personaj sau prin modificarea decorului.
 • replica – reprezintă intervenția unui personaj
 • didascaliile – intervențiile autorului cu privire la personaje, decor.

Trăsăturile caracteristice ale genului dramatic sunt:

 • prezintă o structură specifică constituită din replici, scene, acte ( tablouri)
 • singura intervenție a autorului se face prin didascalii
 • acțiunea este declanșata întotdeauna de un conflict dramatic, ce constă în confruntarea a două personaje, idei, etc.
 • modul de expunere predominant este dialogul și monologul
 • replicile sunt precedate de numele personajelor.

Speciile genului dramatic sunt:

 • Comedia – este specia prin care se prezintă anumite situații, anumite personaje, se declanșeaza anumite conflicte intr-o manieră comica, unde de obicei deznodământul este unul fericit.
 • Drama – prezintă declanșarea unui conflict puternic, împletind elementele grave cu cele comice , punând accent pe studiul personajului, pe profunzimea sentimentelor, receptarea vietii in toată complexitatea și diversitatea ei.
 • Tragedia – este specia care prezintă declanșarea unui conflict puternic cu un deznodământ tragic, conflictul se sfârșește odată cu moartea eroului.

Redactarea unui text de motivare(argumentare) a unei opere de apartenentă la genul dramatic

Se definește genul dramatic,se emite ipoteza folosind conectorii logici.

Se trece apoi la formularea celor două argumente , dându-se exemple din text pentru susținerea acestora.

In final enunțăm concluzia, reluând ipoteza.

Pentru redactarea acestui text se respectă structura textului argumentativ.