Gramatica. Morfologia. Sintaxa.Clase morfologice. Categorii gramaticale – Evaluarea Națională

Gramatica. Morfologia. Sintaxa

Clase morfologice. Categorii gramaticale

Știința care ne arată cum funcționează sistemul unei limbi la nivelul comunicării, se numește gramatică.

Sistemul unei limbi este structurat pe cinci niveluri:

 • sunet
 • cuvânt
 • propoziție (nivelul comunicării)
 • frază
 • text.

Gramatica cuprinde două părți:

 • morfologia
 • sintaxa.

Morfologia – este acea parte a gramaticii care studiază clasele morfologice (părțile de vorbire) ale cuvintelor, studiază cuvintele, forma, structura lor internă, precum și modificările acestora.

Clasele morfologice (părțile de vorbire) – sunt clase de cuvinte anume stabilite după sensul lor lexical general și caracteristicile lor morfologice și sintactice.

Părțile de vorbire sunt flexibile și neflexibile. Flexiunea părților de vorbire se referă la modificările suferite de acestea.

Părțile de vorbire flexibile sunt:

 • substantivul
 • articolul
 • verbul
 • adjectivul
 • pronumele
 • numeralul.

Părțile de vorbire neflexibile sunt:

 • adverbul
 • prepoziția
 • interjecția
 • conjuncția.

Sintaxa – este partea de gramatică care studiază funcțiile cuvintelor și stucturarea acestora în propoziție și în frază.

Sintaxa cuprinde propoziția și fraza. Propoziția fiind unitatea fundamentală a sintaxei.

Propoziția – este un enunț cu un singur predicat, poate fi simplă sau dezvoltată. Exemple: Plouă./ Eu cânt frumos.

Propoziția este alcătuită din:

 • părți de propoziție principale
 • părți de propoziție secundare.

Părțile de propoziție principale sunt:

 • subiectul
 • predicatul.

Părțile de propoziție secundare sunt:

 • atributul
 • complementul.

Fraza este formată din minim două propoziții. Aceasta se termină cu ., ?, ! și conține două sau mai multe predicate. Astfel, numărul de predicate ne dau și numărul de propoziții dintr-o frază.

Exemple: Maria cântă și dansează frumos.

Pașii de urmat pentru a vedea câte propoziții sunt într-o frază, sunt:

 • identificarea predicatelor
 • vedem care sunt elementele de relație dintre propoziții (cuvinte de legătură, semne de punctuație)
 • împărțirea frazei în propoziții si numerotarea lor
 • stabilirea relațiilor dintre propoziții( propoziții principale/secundare, coordonare/subordonare).

Categorii gramaticale

Categoriile gramaticale sunt:

 • genul (feminin, masculin, neutru)
 • numărul (singular, plural)
 • cazul (dativ, nominativ, genitiv, acuzativ, vocativ)
 • diateza (activă, pasivă, reflexivă)
 • modul (indicativ, infinitiv, gerunziu, imperativ, supin, condițional-optativ)
 • persoana (I-a, a-II-a, a-III-a)
 • timpul (prezent, trecut, viitor).