îmbunătățiți-mă, îmbunătăți-ți-mă sau îmbunătățițimă ? – Cum este corect ?

Varianta corectă pentru expresia “îmbunătățiți-mă, îmbunătăți-ți-mă sau îmbunătățițimă?” este “îmbunătățiți-mă”. Cratima trebuie folosită pentru a indica acțiunea de a fi îmbunătățit de către altcineva. Folosirea corectă a cratimei este importantă pentru a transmite mesajul în mod precis și clar, pentru a comunica eficient și pentru a respecta normele gramaticale ale limbii române. Cunoașterea și folosirea corectă a limbii române pot aduce beneficii profesionale, îmbogăți cultura personală și crea o impresie pozitivă asupra celorlalți.