îndrăgiți-mă, îndrăgi-ți-mă sau îndrăgițimă ? – Cum este corect ?

Diferența dintre “îndrăgiți-mă”, “îndrăgi-ți-mă” și “îndrăgițimă” este importantă în limba română. Varianta corectă este “îndrăgiți-mă” și se folosește când ne adresăm mai multor persoane. Cratima este esențială pentru a transmite sensul corect al propoziției. Este important să scriem corect în limba română pentru a evita ambiguitățile și pentru a transmite mesajul clar și precis. Corectitudinea în scrierea limbii române denotă competență lingvistică și respect pentru gramatică.