îndrumați-mă, îndruma-ți-mă sau îndrumațimă ? – Cum este corect ?

Îndrumați-mă, îndruma-ți-mă sau îndrumațimă? Varianta corectă este „îndrumați-mă” în limba română. Aceasta se folosește atunci când ne referim la persoana a doua plural („voi”) și exprimăm o solicitare către acea persoană. Variantele „îndruma-ți-mă” și „îndrumațimă” sunt incorecte gramatical și nu există în limba română. Este important să folosim cratima corespunzătoare și să scriem corect pentru a ne exprima clar și coerent și pentru a evita interpretările greșite.