întâlnește-o sau întâlneșteo ? – Cum este corect ?

Întâlnește-o sau întâlneșteo? – Cum este corect?

Este important să folosim cratima în cuvântul „întâlnește-o” pentru a-l scrie corect în limba română. Forma „întâlneșteo” fără cratimă nu este corectă. Iată de ce este important să folosim cratima și să scriem corect în limba română.

Când se scrie întâlnește-o cu cratimă și când se scrie întâlneșteo fără cratimă?

Forma corectă și acceptată este „întâlnește-o”, cu cratimă între verb și pronumele personal „o”. Forma „întâlneșteo” fără cratimă nu există în gramatica limbii române.

Exemple de folosire corectă a lui „întâlnește-o”:

 1. Te rog să o întâlnești pe Ana la cafenea.
 2. El a întâlnit-o pe Maria la bibliotecă.
 3. M-am bucurat să o întâlnesc pe bunica după atâta timp.
 4. Astăzi, te vei întâlni cu ea la întrunirea de lucru.
 5. Întâlnește-o pe Petra și adu-i această carte.

Motive pentru care este important să folosim cratima în limba română:

 1. Evităm ambiguitatea în exprimare: prin folosirea cratimei se stabilește claritatea în propoziții și se evită confuzia în sensul lor.
 2. Respectăm normele gramaticale: utilizarea cratimei este o regulă gramaticală în limba română și este important să o aplicăm pentru a ne exprima adecvat.
 3. Păstrăm coerența limbii: folosirea consecventă a cratimei contribuie la păstrarea unității și coerenței limbii române, facilitând comunicarea și înțelegerea reciprocă.

Motive pentru care este important să scriem corect în limba română:

 1. Asigurăm un înalt nivel de profesionalism: o scriere corectă în limba română demonstrează competență și rigurozitate în comunicare, esențiale în mediul profesional.
 2. Facilităm înțelegerea și comunicarea: scrierea corectă elimină neclaritățile și dificultățile de înțelegere, facilitând comunicarea eficientă cu ceilalți.
 3. Păstrăm bogăția și frumusețea limbii române: scrierea corectă contribuie la conservarea și promovarea frumuseții și diversității limbii române, parte integrantă a patrimoniului cultural al țării noastre.

În concluzie, forma corectă este „întâlnește-o” și trebuie să folosim cratima pentru a lega verbul „întâlnește” de pronumele personal „o”. Este important să respectăm regulile gramaticale și să scriem corect în limba română pentru a ne exprima clar și eficient. Prin folosirea cratimei și scrierea corectă, contribuim la o comunicare mai eficientă și la păstrarea valorii și frumuseții limbii române.