judecați-mă, judeca-ți-mă sau judecațimă ? – Cum este corect ?

În articolul „Judecați-mă, judeca-ți-mă sau judecațimă – Cum este corect?” discutăm despre corectitudinea utilizării acestor variante. Varianta corectă este „judecați-mă” și se folosește atunci când ne referim la alții care ne judecă. Prezentăm exemple de folosire corectă a acestei forme și motivele pentru a folosi cratima în limba română. De asemenea, subliniem importanța scrierii corecte în limba română și concluzionăm că prin respectarea normelor gramaticale ne dezvoltăm competențele de comunicare.