mirosiți-mă, mirosi-ți-mă sau mirosițimă ? – Cum este corect ?

“Mirosiți-mă, mirosi-ți-mă sau mirosițimă?” este o întrebare frecventă în limba română, referindu-se la corectitudinea utilizării cratimei. În mod creativ și formal, este explicat că varianta corectă este “mirosiți-mă”. Literele “ți” se adaugă întotdeauna fără cratimă, iar literele “mă” se adaugă întotdeauna cu cratimă atunci când se referă la un pronume. Utilizarea greșită a cratimei poate distorsiona sensul propoziției și poate duce la interpretări eronate. Cunoașterea corectă a cratimei este importantă pentru precizie, claritate, corectitudine gramaticală, stil, eleganță și comunicare eficientă.