Numeralul. Clasificarea numeralelor- Evaluarea Națională

Numeralul – Funcțiile sintactice ale numeralului – Gramatică

Numeralul – este partea de vorbire flexibilă, care exprimă un număr sau numărul și ordinea obiectelor, fiintelor, fenomenelor naturii. De obicei, determină un substantiv, situându-se înaintea substantivului determinat.

Clasificarea numeralelor

Numeralele se clasifică , astfel:

 • numerale cardinale – exprimă un număr sau ne arată numărul obiectelor, ființelor, etc.
 • numerale ordinale – exprimă ordinea numerică a obiectelor , a fiintelor într-o înșiruire sau listă. etc.

Numeralele cardinale se împart în mai multe grupe:

 • numerale cardinale propriu-zise – ex: unu, doi, șapte, șaizeci, etc.
 • numerale multiplicative – ex: dublat, însutit, înzecit, întreit, etc.
 • numerale colective – ex: amândoi, tuspatru, tustrei, etc.
 • numerale fracționare – ex: sfert, jumătate, trei sferturi, etc
 • numerale adverbiale – ex: o dată , de două ori, de șapte ori, etc.
 • numerale distributive: câte unul, câte doi, etc.

Numeralele unu (un), doi au forme diferite pentru:

 • masculin: un băiat – doi băieți
 • feminin: o fată – două fete
 • neutru: un creion – două creioane

Sunt situații în care cuvintele un și o sunt numerale cardinale și nu articole nehotărâte (atunci când în text avem mai multe numerale sau se subînțelege existența lor). Exemple: Un copil cântă, doi citesc. Cu o floare nu se face primăvară.

Cuvintele un și o sunt articole nehotărâte, atunci când însoțesc un substantiv, arătând astfel că obiectul denumit de acesta este mai puțin cunoscut. Exemple: Prin fața scolii a trecut în fugă, o fată.(oarecare) În magazin este un băiat.(oarecare)

Numeralele ordinale, cu excepția lui unu, una, se formează din numerale cardinale precedate de articolul posesiv (genitival) al, a și urmate la masculin și neutru de -lea, iar la feminin de -a. Exemple: al doilea, al cincilea, al treilea, a doua, a treia, a zecea, etc.

Numeralele ordinale compuse se formează adăugând -lea pentru masculin și neutru și -a pentru feminin la sfârșitul ultimului numeral. Exemple: a o sută patruzecea, al patru mii opt sute doilea, etc.

Funcțiile sintactice ale numeralului

În cazul dativ, numeralul poate avea funcție sintactică de:nume predicativ (Sunteți asemănători ultimilor mei clienți), complement indirect ( Le-am dat caiete tustreilor.),atribut substantival datival ( Popescu este șeful celor șapte oameni).

În cazul nominativ, numeralul poate avea funcție sintactică de: subiect (Amândoi au mâncat gogoși.), nume predicativ ( Ea este a treia din clasă), atribut apozițional ( Maria, prima din clasament, chiar este foarte bine pregătită.).

În cazul genitiv, numeralul pate avea funcție sintactică de: complement indirect ( Vina a căzut asupra amândorura.), atribut substantival genitival ( Lucrările a patru dintre ei au apărut în ziarul financiar.)

În cazul acuzativ, numeralul poate avea funcție de: complement direct ( Cunosc jumătate de oraș.), nume predicativ (Ești ca a doua mamă pentru mine.), complement circumstanțial de loc ( Vom petrece la cei doi acasa.), complement circumstanțial de cauză ( Nu mai pot comanda felul doi, m-am săturat de la primul.), etc.