numește-o sau numeșteo ? – Cum este corect ?

Forma corectă este „numește-o” și este singura formă acceptată în limba română. „numeșteo” este o formă greșită și nu este corectă. Utilizarea cratimei în „numește-o” este necesară pentru a lega un verb de pronumele personal „-o”. Scrierea corectă în limba română are avantaje importante, cum ar fi evitarea ambiguităților și erorilor de interpretare, transmiterea eficientă a mesajului și dezvoltarea abilităților de comunicare. De asemenea, scrierea corectă în limba română demonstrează respect față de limba maternă și cultura română.