obligați-mă, obliga-ți-mă sau obligațimă ? – Cum este corect ?

În limba română, este corectă forma „obligați-mă”. Aceasta se folosește atunci când se cer acțiuni de la persoanele cărora li se adresează. Utilizarea corectă a cratimei este importantă pentru a evita ambiguitatea în exprimare. Scrierea corectă în limba română denotă responsabilitate și respect față de gramatică și regulile limbii. De asemenea, facilitează comunicarea și ne ajută să ne exprimăm mai clar și mai precis ideile.