predă-o sau predăo ? – Cum este corect ?

Rezumat structurat:

I. Introducere
– Alegerea corectă între “predă-o” și “predăo”
– Varianta acceptată în limba română: “predă-o”
– Importanța cratimei în corectitudinea exprimării în limba română

II. Exemple de folosire corectă a variantei “predă-o”
– Ana predă-o pe Maria la școală
– Comunicarea deciziei și predarea ei colegilor
– Predarea către profesorul de matematică
– Predarea la secretariat
– Importanța predării în timp util

III. Motive pentru care este important să folosim cratima în limba română
– Claritatea în delimitarea cuvintelor și înțelegerea propozițiilor
– Contribuția la o exprimare coerentă și structurată
– Respectarea regulilor gramaticale și normelor limbii române

IV. Motive pentru care este important să scriem corect în limba română
– Comunicarea eficientă, fără ambiguități
– Impresionarea profesională prin exprimarea corectă în scris
– Respectul față de limba română și cultura sa

V. Concluzie
– Varianta corectă: “predă-o”
– Importanța cratimei pentru exprimarea corectă și clară
– Scrierea corectă în limba română ca semn de profesionalism și respect pentru valorile românești.