Prepoziția. Clasificarea prepozițiilor.Locuțiuni prepoziționale – Evaluarea Națională

Prepoziția. Clasificarea prepozițiilor. Locuțiuni prepoziționale

Prepoziția. Locuțiuni prepoziționale – Gramatică

Prepoziția este partea de vorbire neflexibilă, care face legătura dintre o parte de propoziție și partea de vorbire pe care o determină.

Prepoziția este un instrument gramatical, nu are funcție sintactică și nu are înțeles de sine stătător, iar analizarea prepoziției se face împreună cu partea de vorbire pe care o precedă.

Prepozițiile: dintru, întru, pierd vocala finală când sunt urmate de un cuvânt care începe cu o vocală, scriindu-se cu liniuță de unire: dintr-o, într-un.

Clasificarea prepozițiilor

Clasificarea prepozițiilor, se face astfel:

 • După structură
  • simple (alcătuite dintr-un singur cuvânt): până, peste, după, pentru, cu, între, de ,fără, pe, etc.
  • compuse (alcătuite din două sau mai multe cuvinte): de pe, de la, de pe la, de sub, de după, de prin, de pe sub, de lângă, etc. Există și prepoziții compuse formate din doi termeni scriși într-un singur cuvânt: înspre, dinspre, despre, etc.
  • locuțiuni prepoziționale: alături de, în afară de, împreună cu, etc.
 • După origine:
  • moștenite: cu, de, în, la, etc.
  • împrumutate: contra, etc.
  • proprii (create în lb. română): a) prin compunere (despre, de la, dinspre, etc.), b) provenite din alte părți de vorbire (subvstantive, adjective( contrar, etc.), verbe la participiu ( datorită, potrivit, etc.), adverbe (dedesubt, înaintea, deasupra, etc.)
 • După cazul cu care se construiesc (regim cauzal):
  • dativ: datorită, aidoma, conform, grație, etc.
  • genitiv: asupra, împotriva, înaintea, înapoia, etc.
  • acuzativ: către, în, la, despre, etc.

Locuțiuni prepoziționale

Locuțiunile prepoziționale – sunt grupuri de cuvinte, cu valoare de prepoziție și nu au funcție sintactică. Locuțiunile prepoziționale sunt formate dintr-o prepoziție și o altă parte de vorbire.Exemple: de-a lungul, de-a latul, afară de, față de, etc.

Locuțiuni prepoziționale, care cer cazul acuzativ: referitor la, alături de, în raport cu, privitor la, la un loc cu, în legătură cu, în afară de, împreună cu, în scop de , în caz, de, în jur de, împreună cu tot, etc.

Locuțiuni prepoziționale care cer cazul genitiv: în fața, în ciuda, din urma, din pricina, în vederea, în preajma, în josul, în susul, de-a lungul, de-a latul, etc.