realisto sau realist-o ? Când și cum se scrie corect ?

“Realisto” este forma corectă a substantivului “realist” la cazul vocativ în limba română și nu necesită adăugarea cratimei. Varianta “realist-o” este incorectă, deoarece cratima se utilizează doar în anumite contexte specifice. Este important să înțelegem și să respectăm aceste reguli gramaticale pentru a ne asigura că ne exprimăm corect și coerent în limba română.