reparați-mă, repara-ți-mă sau reparațimă ? – Cum este corect ?

Varianta corectă de scriere a expresiei “reparați-mă” este cea fără cratimă. Este esențial să folosim cratima în limba română pentru a ne exprima clar și coerent. Respectarea normelor gramaticale demonstrează competență și respect față de limbă.