Romanul – definiție

Romanul este o construcție epică în proză de mari dimensiuni, cu acțiune complexă desfășurată pe mai multe planuri, cu intrigi paralele și cu numeroase personaje individualizate.

Trăsăturile caracteristice ale romanului:

 • este o specie a genului epic
 • prezența elementelor spațio-temporale
 • personajele sunt numeroase
 • acțiunea se desfășoară pe mai multe fire narative
 • modul de expunere predominant este narațiunea – îmbinându-se adesea cu monologul, dialogul și descrierea
 • perspectivă narativă.

Tipologii de roman

Distingem urmatoarele topologii de roman:

 • după mediul investigat:
  • roman rural
  • roman urban
 • după modalitatea compozițională abordată:
  • roman epistolar
  • jurnal
  • eseu
  • document
 • după problematică:
  • roman social
  • roman psihologic
  • roman de aventuri polițiste
  • roman istoric
 • după tiparul narativ:
  • roman doric
  • roman ionic
  • roman corintic
 • după gradul de implicare al naratorului în acțiune:
  • roman obiectiv (relatarea se face la pers. a-IIIa)
  • roman subiectiv (relatarea se face la pers. I)
  • roman tradițional
  • roman modern
  • roman de creație sau roman de analiză
  • roman balzacian.

Romanul doric – presupune o lume omogenă, coerentă, cu eroi energici, cu spirit intreprinzător cu dorință de ascensiune socială sau a parvenirii.

Exemple de romane dorice:

În romanul doric, naratorul este ominiscient, omniprezent, narațiunea se face la persoana a-III-a, iar structura narativă este unitară, simetrică.

Romanul ionic – corespunde conștiinței de sine a romanului, apar dramele personale, contemplația, individualismul, viziune relativă asupra lumii.

Compoziția romanului ionic este modernă tip jurnal, scrisori, articole de ziar, etc.

Exemple de romane ionice:

În romanul ionic, naratorul devine personaj, iar conflictul se mută în conștiința sa. Se scrie la persoana I, se folosește adesea fluxul amintirilor.

Romanul corintic – înfățișează o lume incoerentă, neomogenă în care eroii trăiesc experiențe groaznice, apare ironia, caricatura,masca, parodia.

Exemple de romane corintice:

 • Întâmplări din realitatea imediată- Max Bleher
 • Creanga de aur- de Mihail Sadoveanu
 • Cartea Milionarului- St, Bănulescu, etc.

În romanul corintic se scrie la persoana I sau persoana a-III-a, sentimentele sunt spuse direct de către personajul-narator.

Romanul obiectiv – este specific realismului, naratorul este omniscient și omniprezent, narațiunea se face la pers. a-III-a, acțiunea este liniară, viziunea „dindărăt„,obiectivă.

Romanul subiectivnarațiunea se face la persoana I, focalizarea este internă.

Romanul social – oferă informații despre moravurile unei societăți , despre fluxul acesteia, surprinde viața unei comunități în cele mai mici detalii.

Romanul psihologic – este axat pe stările sufletești ale eroului. Analiza psihologică, memoria și introspecția sunt caracteristicile esențiale ale acestui roman.

Romanul balzacian – este inspirat din operele lui Honore de Balzac, naratorul este obiectiv și narațiunea se face la pers. a-III-a, dar nu este complet impersonal. Caracteristicile acestuia sunt atenția pentru detalii, utilizează ca teme aspecte ale societății, și întâlnim prezența tipologiilor.