scrie-o sau scrieo ? – Cum este corect ?

Propoziția este unitatea cea mai mică de comunicare care conține un subiect și un predicat și poate fi formată dintr-un singur cuvânt sau din mai multe cuvinte. Varianta corectă este “scrie-o”, iar folosirea corectă a cratimei și a regulilor gramaticale contribuie la claritatea și înțelegerea corectă a propozițiilor.