setați-mă, seta-ți-mă sau setațimă ? – Cum este corect ?

Varianta corectă și recomandată a cuvântului este “setați-mă”. Pentru a scrie corect în limba română, trebuie să folosim cratima când ne referim la un pronume.