străino sau străin-o ? Când și cum se scrie corect ?

Forma corectă pentru cuvântul „străino” este „străin-o”. Această formă este folosită atunci când ne adresăm direct unei persoane și avem de-a face cu un substantiv sau un adjectiv feminin în cazul vocativ. Forma „străino” nu există în limba română și nu este corectă. Folosirea corectă a cratimei este importantă pentru a evita ambiguitățile și pentru a respecta regulile gramaticale și de punctuație în limba română. De asemenea, scrierea corectă în limba română este esențială pentru o comunicare clară și eficientă și pentru a arăta respect față de limba noastră.