suspendați-mă, suspenda-ți-mă sau suspendațimă ? – Cum este corect ?

Articolul se structurează în următoarele secțiuni:

1. Ce este propoziția?
– Propoziția “Ana are mere”
– Propoziția “Maria are pere, gutui și caise”

2. Rolul propoziției
– Propoziția “Cina cea de taină este vineri”

3. Suspendați-mă, suspenda-ți-mă sau suspendațimă? – Cum este corect?
– Explicații despre folosirea cratimei în verbul “suspendați”
– Suspendați-mă – varianta corectă
– Exemple de utilizare corectă a “suspendați-mă”

4. De ce este bine să știm să folosim cratima în limba română?
– Evitarea ambiguității în exprimarea ideilor
– Respectarea regulilor gramaticale și a limbii
– Precizia în exprimarea ideilor

5. De ce este bine să știm să scriem corect în limba română?
– Claritate și precizie în exprimarea ideilor
– Nivel ridicat de alfabetizare
– Promovarea identității și culturii românești

6. Concluzie
– Varianta corectă este “suspendați-mă”
– Importanța utilizării corecte a cratimei în limba română
– Respectarea normelor gramaticale și ortografice
– Promovarea valorilor limbii române și a identității culturale