suspicioaso sau suspicioas-o ? Când și cum se scrie corect ?

Rezumatul structurat pe sectiuni al raspunsului este urmatorul:

I. Introducere:
– Scrierea corecta a cuvintelor in limba romana este importanta.
– Una dintre problemele legate de scriere este folosirea cratimei.
– Se pune intrebarea despre cum se scrie corect: suspicioaso sau suspicioas-o.

II. Raspuns:
– Forma corecta este suspicioaso, fara cratima.
– Suspicioaso este un substantiv la cazul vocativ.
– Substantivele si adjectivele feminine a caror vocativ se termina in “-o” se scriu fara cratima.
– Cazul vocativ este folosit cand ne adresam direct unei persoane sau lucruri.
– Exemplu: “Ce faci, suspicioaso?”.

III. Explicatie:
– Cratima se foloseste doar atunci cand “-o” este un pronume, iar forma corecta este suspicioas-o.
– Se mentioneaza ca verbele se leaga de pronume cu cratima.
– Se subliniaza ca cratima nu se foloseste la conugarea verbelor sau la substantivul in cazul vocativ.

IV. Exemplu si importanta punctuatiei:
– Se dau exemple de propozitii cu suspicioaso si se analizeaza influenta virgulei asupra sensului.
– Se arata ca o virgula adaugata sau eliminata poate schimba sensul propozitiei.

V. Importanta cunoasterii si respectarii regulilor gramaticale:
– Se mentioneaza 3 motive pentru care este bine sa se foloseasca cratima si sa se scrie corect in limba romana.
– Astfel, se evita confuziile, se respecta normele gramaticale si se demonstreaza bunele practici in comunicare.

VI. Beneficiile scrierii corecte in limba romana:
– Se prezinta 3 motive pentru care este important sa se scrie corect in limba romana.
– Astfel, se castiga credibilitate si profesionalism, transferul de informatie devine eficient si se pastreaza identitatea lingvistica.

VII. Concluzie:
– Se reafirma forma corecta de scriere a cuvantului suspicioaso.
– Se subliniaza importanta cunoasterii si respectarii regulilor gramaticale si de scriere in limba romana.
– Se mentioneaza beneficiile folosirii cratimei si scrierii corecte pentru evitarea confuziilor si pentru pastrarea identitatii lingvistice.