Verbul. Clasificarea verbelor – Evaluarea Națională

Verbul. Clasificarea verbelor.Modurile și timpurile verbelor

Verbul. Conjugarea verbelor.Locuțiuni și expresii verbale

Verbul. Diateza verbelor – Gramatică

Verbul – este partea de vorbire flexibilă, care exprimă acțiunea (a dansa, a munci, a alerga, etc.), starea (a medita, a plânge, a se bucura), existența (a exista, a se afla) sau fenomene ale naturii ( a ploua, a ninge, a tuna,a fulgera, etc.)

Verbul își modifică forma după persoană și număr.

Clasificarea verbelor

Verbele se clasifică astfel:

 • după structură:
  • verbe predicative
  • verbe nepredicative:
   • verbe copulative
   • verbe auxiliare
 • după categoriei persoanei:
  • verbe personale
  • verbe impersonale
 • după criteriul sintetic:
  • verbe tranzitive
  • verbe intranzitive
 • locutiuni verbale
 • expresii verbale.

Modurile și timpurile verbelor

Modul verbului – reprezintă forma pe care o ia verbul pentru a arăta cum consideră vorbitorul acțiunea.

Modurile verbului sunt de două feluri:

 • moduri personale:
  • modul indicativ
  • modul imperativ
  • modul conjunctiv
  • modul condițional-optativ
 • moduri nepersonale:
  • modul infinitiv
  • modul participiu
  • modul gerunziu
  • modul supin.

Diateza verbelor

Diateza verbului – este forma pe care o ia verbul pentru a ne arăta felul în care subiectul participă la acțiune.

Diateza verbului este de trei feluri:

 • diateza activă
 • diateza pasivă
 • diateza reflexivă.