Verbul. Modurile și timpurile verbului -Evaluarea Națională

Verbul. Modurile personale și nepersonale ale verbului. Modurile și timpurile verbului-Gramatică

Modurile și timpurile verbului

Modul verbului – reprezintă forma pe care o ia verbul, pentru a arăta cum consideră vorbitorul acțiunea.

Modurile verbului se împart în două categorii:

 • moduri personale (predicative)
 • moduri nepersonale (nepredicative)

Modurile personale (predicative) – sunt sunt modurile care își modifică forma în funcție de persoană și număr și au funcție sintactică de predicat. Acestea sunt:

 • modul indicativ – care are toate timpurile (prezent, trecut, viitor)
 • modul imperativ
 • modul conjunctiv
 • modul condițional-optativ.

Modurile nepersonale (nepredicative) – sunt modurile care definesc acțiunea sau stare, neavând funcția de predicat. Acestea sunt:

 • modul infinitiv
 • modul gerunziu
 • modul participiu
 • modul supin.

Modurile personale(predicative) ale verbelor

Modul Indicativ – arată o acțiune reală în desfășurare. Timpurile acestuia, sunt:

 • prezent – acțiunea se petrece în momentul vorbirii
 • trecut :
  • imperfectul,
  • perfectul compus,
  • perfectul simplu,
  • mai mult ca perfectul
 • viitor :
  • formă literară
  • formă populară.

Modul Indicativ- prezent

a scrie

 • eu scriu
 • tu scrii
 • el, ea scrie
 • noi scriem
 • voi scrieți
 • ei, ele scriu

Modul Indicativ – trecut – imperfect:- exprimă o acțiune petrecută în trecut , dar neterminată.

a cânta

 • eu cântam
 • tu cântai
 • el, ea cânta
 • noi cântam
 • voi cântați
 • ei, ele cântau.

Modul Indicativ – trecut-perfectul compus: – exprimă o acțiune trecută și terminată, se formează cu ajutorul auxiliarului a avea +verb.

a vorbi

 • eu am vorbit
 • tu ai vorbit
 • el, ea a vorbit
 • noi am vorbit
 • voi ați vorbit
 • ei, ele au vorbit.

Modul Indicativ – trecut – perfectul simplu: – este timpul povestirii, generând un ritm alert al relatărilor, fiind de altfel folosit și în vorbirea localnicilor din Oltenia.

a vorbi

 • eu vorbi
 • tu vorbiși
 • el,ea vorbi
 • noi vorbirăm
 • voi vorbirăți
 • ei, ele vorbiră.

Modul Indicativ – mai mult ca perfectul: – exprimă o relație între două acțiuni, o acțiune care se încheie la începerea altei acțiuni trecute. Exemplu: Eu vorbisem cu el, înainte ca tu să vii acasă.

a cânta

 • eu cântasem
 • tu cântasei
 • el,ea cântase
 • noi cântaserăm
 • voi cântaserăți
 • ei,ele cântaseră.

a merge

 • eu mersesem
 • tu mersesei
 • el, ea mersese
 • noi merseserăm
 • voi merseserăți
 • ei, ele merseseră.

Modul Indicativ-viitor – viitor simplu– acțiunea se va desfășura în viitor, forma literară, care se formează cu ajutorul verbului a vrea+verb.

a desena

 • eu voi desena
 • tu vei desena
 • el,ea va desena
 • noi vom desena
 • voi veți desena
 • ei, ele vor desena.

Modul Infinitiv-viitor-forma colocvială (populară):

a desena

 • eu o să desenez
 • tu o să desenezi
 • el, ea o să deseneze
 • noi o să desenăm
 • voi o să desenați
 • ei, ele o să deseneze.

Modul Imperativ – arătă acțiuni posibile, exprimă îndemnuri, porunci, rugăminți, sfaturi sau urări. Are forme doar pentru persoana a-II-a, singular și plural. Forma modului imperativ diferă în funcție de aspectul său, afirmativ sau negativ, nu are timpuri.

Structura imperativului:

 • afirmativ
  • persoana a-II-a, singular: Dansează!
  • persoana a-II-a, plural: Dansați!
 • negativ
  • persoana a-II-a, singular: Nu dansa! ( negație+infinitivul verbului)
  • persoana a-II-a, plural: Nu dansați! (negație+forma de pl. a pers. a-II-a a modului indicativ, timpul prezent).

Verbul a fi la imperativ, are forme diferite:

 • Fii generos!
 • Fiți generoși!
 • Nu fi nepoliticos!
 • Nu fiți nepoliticoși!

Enunțurile imperative – sunt enunțurile care prezintă, îndemnuri, porunci, rugăminți prin intermediul verbului la imperativ, iar sfârșitul oricărui astfel de enunț este marcat cu semnul exclamării(!).

Modul Conjunctiv – se recunoaște după conjuncția „

Are două timpuri: prezent si perfect.

Modul Conjunctiv – prezent:

a vorbi

 • eu să vorbesc
 • tu să vorbești
 • el, ea să vorbească
 • noi să vorbim
 • voi să vorbiți
 • ei, ele să vorbească.

Modul Conjunctiv – perfect: se formează cu ajutorul verbului auxiliar a fi +să+verb

a vorbi

 • eu să fi vorbit
 • tu să fi vorbit
 • el, ea să fi vorbit
 • noi să fi vorbit
 • voi să fi vorbit
 • ei, ele să fi vorbit.

Modul Condițional-optativ – exprimă o condiție, o dorință. Are două timpuri: prezent și perfect. Exemplu: Dacă aș avea timp, aș studia mai mult.

Modul Condițional-optativ – prezent: se formează cu ajutorul verbului a avea+verb

a vorbi

 • eu aș vorbi
 • tu ai vorbi
 • el, ea ar vorbi
 • noi am vorbi
 • voi ați vorbi
 • ei, ele ar vorbi.

Modul Condițional-optativ-perfect: se formează astfel, verbul a avea+a fi+verb

a vorbi

 • eu aș fi vorbit
 • tu ai fi vorbit
 • el, ea ar fi vorbit
 • noi am fi vorbit
 • voi ați fi vorbit
 • ei, ele ar fi vorbit.

Modurile nepersonale(nepredicative) ale verbelor

Modul Infinitiv – este forma verbului din dicționar. Exemple: a scrie, a vorbi, a dansa, etc.

Modul gerunziu – este reprezentat de terminația „-înd”. Exemple: cântând, făcând, mergând,etc. Forma negativă se formează cu negația „ne”: nefăcând, necântând, etc.

Modul participiu – este reprezentat prin terminația -t sau -s, intră în componența verbului sau devine adjectiv prin conversiune. Exemple: scris, citit, vorbit, spus etc. Forma negativă se formează prin prefixul „ne”: nescris, nespus, necitit, etc.

Modul Supin – se formează cu ajutorul prepozițiilor: de, pentru, la ,după+participiu. Exemple: de citit, la cules, după semănat, la recoltat, etc. Forma negativă se formează cu prefixul „ne”: de nespus, de necitit, etc.